Canlı-Cansız Kavramı Etkinligimiz

🌷Laleler sınıfı 🌷
Canlı-cansız kavramı ile ilgili etkinliğimiz 😇