Etiket: Beyin temelli öğrenme

Beyin Temelli Öğrenme
Beyin Temelli Öğrenme

Ülkemizde, 2004 yılından sonra geleneksel eğitim yaklaşımları terk edilerek ilköğretim ve buna bağlı olarak ortaöğretim programları hazırlanmıştır.

      Yeni programlarda yapılandırıcı yaklaşım merkeze alınarak, öğrenci merkezli öğrenme, beyin temelli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlılık, sarmal ve tematik yaklaşım, beceri yaklaşımı gibi çeşitli yaklaşım ve modellerden yararlanılmıştır.

Böylece öğrencilerimizin kendilerine aktarılanları ezberlemeleri yerine araştırarak, inceleyerek, sorgulayarak, sorun çözerek öğrenmelerine, zihinsel, bireysel ve sosyal becerilerini geliştirmelerine ağırlık verilmiştir.

      Bu programlarla birlikte eğitim anlayışında ve uygulamalarında önemli değişiklikler olmuştur.

Yapılandırıcı eğitim yaklaşımı, insan beyninin daha etkili ve daha verimli kullanılmasını amaçlamaktadır.

      Bu nedenle bireylerin dil ve zihinsel becerilerini üst düzeyde geliştirmeye odaklanmıştır.

Günümüzde zekânın doğuştan yüksek olması, dil ve zihinsel becerilerin yüksek olacağı anlamına gelmemektedir.

      Bireyin zekâ düzeyi yüksek bile olsa, dil ve zihinsel becerilerini geliştirecek çalışmalar öngörülmektedir.

Dil ve zihinsel becerilerin gelişimi beyin temelli öğrenme ile doruk noktasına ulaşmıştır.